Lepší výkon, méně problémů.

Arctic Spas je první společností v oboru, která v každé vířivce používá hadice Reflex Torsion Hose®. Toto vysoce speciální potrubí je ideální pro spojení s PVC komponenty, přičemž umožňuje větší styčnou plochu, vyšší průtok vody a eliminuje prolínání vody způsobené pohybem hadic. Voda v potrubí je pěkně těžká a právě tyto hadice dokáží absorbovat tlak vyvíjený na spoje, čímž garantují bezporuchovost.

Reflex Torsion Hose® jsou průhledné a zpevněné barevnou PVC žílou sloužící také pro jednoduchou identifikaci a řešení problémů. Při výrobě a testování vodou každé vířivky tak umožňují vidět lepené spoje.

Hadice Reflex Torsion.