Systém slané vody

Onzen je systém slané vody vyvinutý společností Arctic Spas®, který vytváří sanitační činidlo elektrolýzou mořské soli. Tento systém má několik výhod ve srovnání s tradičními metodami dezinfekce vody.

Sanitační činidlo je podle potřeby vyráběno, nikoliv přidáváno do vody, provozní náklady jsou proto nízké. Sanitační činidlo je vyráběno v čisté formě, je prosté všech zbytkových příměsí, které se tak nehromadí ve vodě. V důsledku je voda mnohem jemnější k očím i pokožce, úroveň slanosti je přitom srovnatelná se slaností lidských slz.

Onzen má mnoho unikátních parametrů, kterými překonává dřívější otázky spojené s použitím systémů slané vody pro vířivky. Onzen má elektrody, které mohou být v budoucnu vyměněny přímo uživatelem. Protože je elektrolýza základem fungování systému, je zřejmé, že potřeba výměny elektrod v budoucnu nastane.

Výměna titanové kartuše s elektrodou je jednoduchá a finančně nenáročná operace, při které ani nemusí být z vířivky vypuštěna voda. Druhou výhodou systému Onzen je možnost plné kontroly pomocí horního ovládacího panelu nebo prostřednictvím aplikace Arctic Spas® pro chytré telefony. Uživatel může sanitaci systémem Onzen přizpůsobit aktuálnímu nebo předpokládanému vytížení vířivky.

Systém slané vody může výrazně zredukovat úsilí nutné k udržení čisté a bezpečné vody, pro maximalizaci účinkům jej navíc můžete kombinovat se systémem Peak Ozone.

Onzen - systém slané vody. Onzen - systém slané vody.

Více o dálkové správě vířivky:

Více automatické dezinfekci - systém Spa Boy: